Kontaktujte nás:     Contact Us Icon     | Call Us Icon +420 775 251 920

Pippy.cz
×
 x 

0
Košík
0

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Internetový obchod s doménou PIPPY.cz podnikající jako

Miroslava Kajlíková, IČO 01609921, DIČ CZ7051192313

zapsaná v obchodním rejstříku zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Česká Lípa, č.j. ZIVCL/2295/2013/VYB/4

se sídlem: Dolní Libchava 226, 47001 Česká Lípa (dále jen „správce“), jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto, jako tzv. subjekty údajů, dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany správce a to včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany správce.

Osobní údaje, které zpracováváme

Správce v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů zpracovává osobní údaje, které vy jako zákazníci poskytujete v souvislosti s nákupem zboží:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Adresa pobytu či doručovací adresa
 • Heslo v zašifrované podobě

Správce dále zpracovává údaje získané nákupem zboží nebo tím, že používáte jeho služby. Jedná se o:

 • IP adresa
 • Soubory cookies
 • Údaje o prohlížeči a zařízení
 • Geografické údaje
 • Údaje týkající se historie nákupů (tj. např. druh, cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu)
 • Případně jiný online identifikátor

Správce zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje uvedené v bodě výše je nutné zpracovat pro účely uzavření Kupní smlouvy a její následné realizace, dodání objednaného zboží a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností a další plnění vyplývající z Kupní smlouvy (reklamace, dotazy..), pokud mezi vámi a správcem dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

 • Nákup zboží – dokončená objednávka
  Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření kupní smlouvy a její následné realizace, dodání objednaného zboží a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností.
  Sdělení osobních údajů povinných při potvrzení objednávky - jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa jsou nutností pro uzavření nebo změnu kupní smlouvy. Tyto údaje dále primárně slouží k Vaší jednoznačné identifikaci a dále k Vašemu kontaktování za účelem doručení objednaného zboží.
 • Reklamace a dotazy z kontaktního formuláře či emailové schránky
  V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává správce osobní údaje rovněž pro účely svých oprávněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace.
  Při vyřizování reklamací správce zpracovává Vaše osobní údaje – jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, transakční historie objednávek, údaje o zakoupeném zboží.
 • Vedení zákaznického účtu
  Při registraci (pořízení zákaznického účtu) zpracovává správce Vaše osobní údaje, a to za účelem vedení zákaznického účtu
  V případě vedení zákaznického účtu správce shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje - jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, heslo v zašifrované podobě, údaje týkající se historie objednávek
 • Použití souborů cookies a analýza webových stránek
  V případě, že používáte webové stránky PIPPY.cz, souhlasíte se shromažďováním souborů cookies, které PIPPY.cz na svých webových stránkách používá za účelem zlepšení fungování svých webových stránek a vyhodnocení jejich návštěvnosti 
  • Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do Vašeho prohlížeče, jež je uloží ve Vašem počítači a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies napomáhají pamatovat si Vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na webové stránky vracíte nebo přecházíte z jedné webové stránky na jinou stránku.
  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sběr údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Doba zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v případě zakoupení zboží v e-shopu po dobu realizace smluvního vztahu, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a dále po dobu 2 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží pro účely oprávněných zájmů. Vystavené daňové doklady jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.

Přístup k osobním údajům - Zpracovatelé

Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle správce a jeho zaměstnanců zpracovávány také externími dodavateli služeb, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům:

 • Solitea Česká republika, a.s., se sídlem Drobného 49, Brno 602 00
 • StaWEBnice, se sídlem Hojerova 1467/2, 664 34 Kuřim 
 • Google Analytics, provozovaný společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • za účelem Shromáždění cookies souborů

Správce je dále povinen některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů 
 • Právo na přístup k osobním
 • Právo na přenesení údajů v čitelném
 • Právo na opravu
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na výmaz
 • Právo vznést námitku
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů

Kontakt na správce vašich osobních údajů

Internetový obchod PIPPY.cz, Miroslava Kajlíková

T: +420 775 251 920   •   E:    •   W: www.pippy.cz

 

V České Lípě 16. dubna 2018

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!
Můžete napsat ještě 2000 znaků.