Kontaktujte nás:     Contact Us Icon     | Call Us Icon +420 775 251 920

Pippy.cz
×
 x 

0
Košík
0
Oznámení o odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 Adresát:          Miroslava Kajlíková, PIPPY.cz

                        Dolní Libchava 226

                        47001 Česká Lípa

tel.: 775251920

email:  

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

název produktu                                                                     počet ks           cena/ks            cena celkem

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................

Číslo faktury: 

 

Datum objednání zboží:

                                                                               

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):

                         

Vaše jméno a příjmení: ­­­­­­­   

    

Vaše adresa:  

 

Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na účet č.:                     ………………………………… /………….

 

Datum:                                                                                    Váš podpis:

 

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1. Do 14 dnů máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat

Miroslava Kajlíková, PIPPY.cz

Dolní Libchava 226, 47001 Česká Lípa

tel.: 775251920

email:

formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy,  platby spojené s nákupem produktů.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2. 

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na této adrese

Miroslava Kajlíková, PIPPY.cz

Dolní Libchava 226, 47001 Česká Lípa

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží:

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za hodnotu vráceného zboží:

Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené v původním obalu, punčochové zboží nesmí být vyzkoušené.

KONTAKTUJTE NÁS

TELEFON: +420 775 251 920

EMAIL:

ADRESA:
Dolní Libchava 226
47001 Česká Lípa

 

CO ŘÍKAJÍ NAŠI ZÁKAZNÍCI

heureka2
Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!
2000 znaků zbývá
facebook_page_plugin